КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295492, Республика Крым,
г. Симферополь,
пгт. Аграрное,
ул. Научная, 1А,
каб. 530

E-mail:
mencfu@yandex.ru


ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2013 ГОД1. Публикации сотрудников, аспирантов и соискателей


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов
1 Ячменьова В.М.,
Фокіна Н.О.
Прибережні дестинації: оцінювання еколого-економічної безпеки : [монографія] Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2013. — 264 с. — ISBN 978-617-648-235-2. монография 15,3
2 Чернецова Г.М. Основы научных исследований : [учебное пособие] Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — 226 с. — ISBN 978-617-648-170-6. учебное
пособие
13,2
3 Ячменева В.М.,
Цветкова И.И.
Управление персоналом организации : [учебное пособие] Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — 632 с. — ISBN 978-617-648-249-9. учебное
пособие
36,74
4 Ячменьова В.М.,
Волобуєв І.В.
Аналіз підходів до формування іміджевої політики регіону Бізнес Інформ. — 2013. — № 10. — С. 167–172. — ISSN 2311-116X (online), ISSN 2222-4459 (print). статья
(междунар.
сборник,
РИНЦ,
Copernicus)
0,75
5 Ячменьова В.М.,
Воробець Т.І.
Чинники, що впливають на рівень стійкості функціонування фондового ринку Бізнес Інформ. — 2013. — № 10. — С. 328–336. — ISSN 2311-116X (online), ISSN 2222-4459 (print). статья
(междунар.
сборник,
РИНЦ,
Copernicus)
1,0
6 Ячменьова В.М.,
Веретьохін А.В.
Аналіз існуючих методів оцінювання еколого-економічної безпеки підприємства Экономика и управление. — 2013. — № 5. — С. 96–100. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
7 Ячменьова В.М.,
Воробець Т.І.
Обґрунтування методики оцінювання стійкості функціонування фондового ринку України Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 262. — С. 43–48. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
8 Ячменьова В.М. Адаптивність як передумова розвитку потенціалу системи управління підприємстваом Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 131–134. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
9 Халилова Л.А.,
Ячменева В.М.
Сущность безопасности и формы ее проявления Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 171–173. тезисы 0,29
10 Ячменьова В.М. Оцінювання якості резервів конкурентоспроможності промислових підприємств Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2013 р., м. Харків : [тези доповідей]. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2013. — С. 37–41. тезисы  
11 Ячменьова В.М.,
Воробець Т.І.
Теоретичне обґрунтування системи показників оцінювання стійкості функціонування фондового ринку України Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2013 р., м. Харків : [тези доповідей]. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2013. — С. 468–471. тезисы  
12 Ячменьова В.М.,
Деревянко М.Ю.
Визначення зв'язків між факторними і результативними показниками еколого-економічної безпеки Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 35–39. тезисы 0,18
13 Ячменьова В.М.,
Халілова Л.А.
Формування концепції інформаційної безпеки підприємства як гаранту його економічної безпеки Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 39–42. тезисы 0,18
14 Чернецова Г.М. Сравнительная характеристика организационных форм стратегического партнерства Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 146–150. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
15 Чернецова Г.М. Формирование туристско-рекреационного кластера в регионе Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 100–104. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
16 Меметова С.Э.
Чернецова Г.М.
Научно-технический потенциал Украины Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 150–152. тезисы 0,23
17 Чернецова Г.М. Стратегическое партнерство в рекреационной сфере Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 158–159. тезисы 0,09
18 Цветкова И.И. Формирование системы показателей оценки кадровых рисков Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 93–96. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
19 Цветкова И.И. Адаптационный потенциал трудовых ресурсов Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 96–100. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
20 Цветкова І.І.,
Барабанщикова Т.І.
Фактори впливу на кадрову безпеку підприємства Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 122–124. тезисы 0,23
21 Цветкова И.И. Элементы адаптационного потенциала трудовых ресурсов Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 126–128. тезисы 0,15
22 Высочина М.В. Развитие методического подхода к оценке качества процесса принятия управленческих решений Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. — Вип. 25 (II) / 2013. — С. 111–119. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,7
23 Височина М.В.,
Кириленко О.М.
Моделювання процесу ухвалення управлінських рішень Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 30–34. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
24 Высочина М.В. Структурные элементы системы требований к обеспечению качества процесса принятия управленческих решений Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 35–38. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
25 Гусейнли Т.А.,
Высочина М.В.
Анализ тенденций развития ИТ - консалтинга в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 134–135. тезисы 0,23
26 Высочина М.В. Специфические особенности управленческого решения как продукта управленческого труда Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем : І Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовтня 2013 р., м. Сімферополь – смт. Гурзуф : [матеріали]. –– Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2013. — С. 26–29. тезисы  
27 Высочина М.В. Проблемы моделирования процесса принятия управленческого решения Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 51–53. тезисы 0,15
28 Высочина М.В.,
Кириленко Е.Н.
Моделирование процесса принятия управленческого решения на основе методологии IDEF0 Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 53–57. тезисы 0,23
29 Федоркіна М.С. Характеристика чинників що формують якість резервів підприємства Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 92–96. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
30 Ганішевська О.Б.,
Сулима О.Й.
Імідж як атрибут сучасного підприємства Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 43–88. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
31 Сулыма А.И. Обеспечение надежности социальной подсистемы предприятия Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 79–83. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
32 Сулима О.Й. Краудсорсинг як інструмент розвитку туристичної дестинації Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 83–87. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
33 Кириленко E.Н.,
Сулыма А.И.
Творческий потенциал менеджера в современной организации Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 137–139. тезисы 0,23
34 Сулима О.Й. Дослідження характеристик надійності діяльності фінансової підсистеми підприємства Актуальні проблеми економіки України : тенденції, ризики, стимули : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 листопада 2013 р. — Дніпропетровськ : Видавничий дім "Гельветика", 2013. — С. 98–100. тезисы  
35 Сулима О.Й. Забезпечення надійності діяльності фінансової підсистеми підприємства Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2013 р. — Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2013. — С. 247–249. тезисы 0,18
36 Сулима О.Й.,
Ганішевська О.Б.
Дослідження структури іміджу підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 110–113. тезисы 0,15
37 Сулима О.Й.,
Луцко О.О.
Краудсорсинг: сутність та особливості застосування Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 113–116. тезисы 0,15
38 Сулыма А.И.,
Муратова Л.Р.
Актуальность активизации творческого потенциала работников Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 116–119. тезисы 0,18
39 Сулыма А.И.,
Мурзина А.А.
Стрессоустойчивость как профессиональное качество менеджера Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 119–122. тезисы 0,18
40 Сулыма А.И.,
Шпак О.П.
Выявление причин дефицита рабочего времени менеджера Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 123–125. тезисы 0,18
41 Горбань Г.П. Детерминанты саморазвития муниципального образования Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 262. — С. 34–37. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
42 Горбань Г.П. Теоретические подходы к определению саморазвития территориальной системы Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 128–130. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
43 Горбань Г.П. Проблемы факторного анализа саморазвития муниципального образования Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 121–122. тезисы 0,17
44 Горбань Г.П. Проблемы саморазвития муниципального образования: управленческий аспект Методология науки современности : материалы Междунар. конф., 29 июня 2013 г. — Киев : Центр научных публикаций, 2013. — С. 6–8. тезисы  
45 Горбань Г.П. Проблемы формирования механизма согласования интересов субъектов регионального развития на различных уровнях Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 43–44. тезисы 0,09
46 Ганишевская Е.,
Царенко Н.В.
Тайм-менеджмент как инструмент повышения эффективности управления предприятием Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 130–132. тезисы 0,26
47 Царенко Н.В. До питання про стратегічне управлінні соціально-економічними процесами в регіоні Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 173–175. тезисы 0,12
48 Святохо Н.В. Формалізація процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. — Вип. 25 (II) / 2013. — С. 158–168. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,92
49 Святохо Н.В. К вопросу о сущности механизма в экономике Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 70—75. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
50 Борей В.,
Святохо Н.В.
Деятельность технопарков в Украине: проблемы и перспективы Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 126–127. тезисы 0,23
51 Святохо Н.В.,
Сейтмаметова Э.Э.
К вопросу о сущности корпорации Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14–15 жовт. 2013 р. — Дніпропетровськ : "Герда", 2013. — С. 98–101. тезисы 0,19
52 Святохо Н.В. Щодо питання побудови когнітивної карти процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства Пріоритети розвитку економіки України та інших країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листоп. 2013 р. — Чернігів : Видавничий дім "Гельветика", 2013. — С. 141–144. тезисы 0,15
53 Святохо Н.В. Екологічний менеджмент підприємства: сутність та еволюція Проблеми сучасної економіки : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 груд. 2013 р. : у 4-х ч. Ч. IV. — Донецьк : ГО "СІЕУ", 2013. — С. 85–87. тезисы 0,16
54 Святохо Н.В.,
Борей В.В.
Сущность и обеспечение информационной безопасности предприятия Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 18–21. тезисы 0,18
55 Святохо Н.В.,
Ищенко А.Д.
Преимущества и риски внедрения систем экологического менеджмента на предприятии Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 94–97. тезисы 0,18
56 Святохо Н.В.,
Клюкина Д.Д.
Экологические инновации: сущность и виды Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 98–101. тезисы 0,18
57 Святохо Н.В.,
Сейдаметова А.А.
Экологическая маркировка и ее влияние на конкурентоспособность продукции Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 101–103. тезисы 0,15
58 Святохо Н.В.,
Сейтмаметова Е.Е.
Інструменти екологічного менеджменту промислового підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 103–107. тезисы 0,20
59 Ваховська М.Ю.,
Абселямова Е.А.
Характеристики якості інновацій Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 124–125. тезисы 0,23
60 Фокина Н.А.,
Гладков А.П.
Классификация угроз информационной безопасности предриятия Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 161–165. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
61 Фокина Н.А. Угрозы эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 25 (І) / 2013. — С. 140–147. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,36
62 Фокина Н.А. Критериальный подход к выбору метода оценивания экономической безопасности Актуальні питання теорії та практики менеджменту : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-21 берез. 2013 р. — Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2013. — С. 96–98. тезисы 0,12
63 Фокина Н.А.,
Ивашков Р.А.
Факторы, влияющие на экономическую безопасность курортных территорий Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 169–171. тезисы 0,23
64 Фокина Н.А.,
Гладков А.П.
Интернет как источник данных для каузальных исследований Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 350–351. тезисы 0,23
65 Фокина Н.А.,
Гладков А.П.
Классификация угроз информационно-экономической безопасности предприятия Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 23–27. тезисы 0,20
66 Боярская Л.,
Чугунова Т.Н.
Динамика экспорта туристических услуг в АРК Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 128–129. тезисы 0,23
67 Чугунова Т.Н. Город-курорт: особенности формирования и функционирования Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 159–161. тезисы 0,15
68 Сиволап А.В. Нормативно-правовая база системы обращения с ТБО Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 75–79. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
69 Милюкова К.В.,
Тихонова Н.И.
Организация досуговой деятельности в туристских комплексах Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 152–153. тезисы 0,17
70 Джемадинова Э.,
Ванеева И.В.
Перспективы развития украинских Карпат Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 135–137. тезисы 0,23
71 Погодина Л.,
Маврина Н.С.
Интернет - магазин, как одна из разновидностей виртуальных предприятий, государственное регулирование и контроль Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 159–162. тезисы 0,35
72 Османова З.О. Ресурси як основа забезпечення адаптивності діяльності підприємства Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 262. — С. 95–98. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
73 Османова З.О. Адаптивність як комплементарна характеристика діяльності підприємства Актуальні питання теорії та практики менеджменту : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-21 берез. 2013 р. — Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2013. — С. 43–45. тезисы 0,14
74 Сейтмаметова Э.Э.,
Османова З.О.
Анализ эффективности внедрения АСУ в деятельность предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 164–165. тезисы 0,23
75 Османова З.О. Класифікація забезпечення адаптивності діяльності підприємства Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 жовт. 2013 р. — Дніпропетровськ : "Герда", 2013. — С. 92–94. тезисы 0,16
76 Османова З.О. Проблеми, що перешкоджають процесу забезпечення адаптивності діяльності підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 75–78. тезисы 0,15
77 Османова З.О.,
Кузеванова А.И.
Роль качества услуг в деятельности гостиничных организаций Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 78–80. тезисы 0,12
78 Гурченко Ю.С.,
Боярская Л.С.,
Пергат Л.И.
Сущность ИР-ресурсов на предприятии и их управление Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 156–158. тезисы 0,29
79 Тімаєв Р.А. Проблеми інформаційно-економічної безпеки підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 21–23. тезисы 0,15
80 Кузьмич В.А. Административный менеджмент в организациях различных типов Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 34–38. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
81 Кузьмич В.А. Содержание административного менеджмента как структурного элемента системы управления Актуальні питання теорії та практики менеджменту : Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-21 березня 2013 року. — Луганськ : ТОВ "Віртуальна реальність", 2013. — С. 188–190. тезисы 0,12
82 Подольська С.Г.
Кузьмич В.О.
Система адміністративного менеджменту як базис управлінських інновацій в діяльності підприємства Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 142–145. тезисы 0,35
83 Кузьмич В.А. Взаимосвязь контролирующих и мотивационных механизмов в системе административного управления предприятием Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 66–71. тезисы 0,29
84 Ячменев А.Е. Анализ методик и подходов к оценке эколого-экономической безопасности Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 32–35. тезисы 0,18
           


2. Публикации студентов


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов
1 Халилова Л.А.,
группа МЕН-402-д
(Ячменева В.М.)
Сущность безопасности и формы ее проявления Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 171–173. тезисы 0,29
2 Деревянко М.Ю.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Визначення зв'язків між факторними і результативними показниками еколого-економічної безпеки Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 35–39. тезисы 0,18
3 Халілова Л.А.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Формування концепції інформаційної безпеки підприємства як гаранту його економічної безпеки Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 39–42. тезисы 0,18
4 Меметова С.Э.,
группа МЕН-102-д
(Чернецова Г.М.)
Научно-технический потенциал Украины Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 150–152. тезисы 0,23
5 Барабанщикова Т.І.,
група МОА-531-д
(Цветкова І.І.)
Фактори впливу на кадрову безпеку підприємства Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 122–124. тезисы 0,23
6 Кириленко О.М.,
група МОА-531-д
(Высочина М.В.)
Моделювання процесу ухвалення управлінських рішень Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 30–34. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
7 Гусейнли Т.А.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Анализ тенденций развития ит-консалтинга в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 134–135. тезисы 0,23
8 Луцко О.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Интернет-сайт в деятельности турфирмы Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 149–150. тезисы 0,23
9 Кириленко О.М.,
группа МОА-531-д
(Высочина М.В.)
Моделирование процесса принятия управленческого решения на основе методологии IDEF0 Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 53–57. тезисы 0,23
10 Ганішевська О.Б.,
група МЕН-402-д
(Сулима О.Й.)
Імідж як атрибут сучасного підприємства Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 263, Т. 2. — С. 43–88. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
11 Луцко О.О.,
група МЕН-402-д
(Сулима О.Й.)
Краудсорсинг як інструмент розвитку туристичної дестинації Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 83–87. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Кириленко E.Н.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Творческий потенциал менеджера в современной организации Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 137–139. тезисы 0,23
13 Ганішевська О.Б.,
группа МЕН-402-д
(Сулима О.Й.)
Дослідження структури іміджу підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 110–113. тезисы 0,15
14 Луцко О.О.,
группа МЕН-402-д
(Сулима О.Й.)
Краудсорсинг: сутність та особливості застосування Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 113–116. тезисы 0,15
15 Муратова Л.Р.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Актуальность активизации творческого потенциала работников Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 116–119. тезисы 0,18
16 Мурзина А.А.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Стрессоустойчивость как профессиональное качество менеджера Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 119–122. тезисы 0,18
17 Шпак О.П.,
группа МЕН-403-д
(Сулыма А.И.)
Выявление причин дефицита рабочего времени менеджера Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 123–125. тезисы 0,18
18 Ганишевская Е.,
группа МЕН-302-д
(Царенко Н.В.)
Тайм-менеджмент как инструмент повышения эффективности управления предприятием Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 130–132. тезисы 0,23
19 Сейтмаметова Э. Э.,
группа МОА-531-д
(Святохо Н.В.)
К вопросу о сущности механизма в экономике Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 265, Т. 2. — С. 70–75. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
20 Борей В.,
группа МЕН-301-д
(Святохо Н.В.)
Деятельность технопарков в Украине: проблемы и перспективы Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 126–127. тезисы 0,23
21 Сейдаметова А.А.,
группа МЕН-301-д
(Святохо Н.В.)
Роль бизнес-ангелов в финансировании инновационной деятельности в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 162–164. тезисы 0,23
22 Сейтмаметова Э.Э.,
группа МОА-531-д
(Святохо Н.В.)
К вопросу о сущности корпорации Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-економічних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14–15 жовт. 2013 р. — Дніпропетровськ : "Герда", 2013. — С. 98–101. тезисы 0,19
23 Борей В.В.,
группа МЕН-401-д
(Святохо Н.В.)
Сущность и обеспечение информационной безопасности предприятия Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 18–21. тезисы 0,18
24 Ищенко А.Д.,
группа МЕН-401-д
(Святохо Н.В.)
Преимущества и риски внедрения систем экологического менеджмента на предприятии Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 94–97. тезисы 0,18
25 Клюкина Д.Д.,
группа МЕН-401-д
(Святохо Н.В.)
Экологические инновации: сущность и виды Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 98–101. тезисы 0,18
26 Сейдаметова А.А.,
группа МЕН-401-д
(Святохо Н.В.)
Экологическая маркировка и ее влияние на конкурентоспособность продукции Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 101–103. тезисы 0,15
27 Сейтмаметова Е.Е.,
группа МОА-531-д
(Святохо Н.В.)
Інструменти екологічного менеджменту промислового підприємства Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 103–107. тезисы 0,20
28 Абселямова Е.А.,
група МОА-531-д
(Ваховська М.Ю.)
Характеристики якості інновацій Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 124–125. тезисы 0,23
29 Ивашков Р.А.,
группа МОА-531-д
(Фокина Н.А.)
Факторы, влияющие на экономическую безопасность курортных территорий Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 169–171. тезисы 0,23
30 Боярская Л.,
группа МЕН-402-д
(Чугунова Т.Н.)
Динамика экспорта туристических услуг в АРК Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 128–129. тезисы 0,23
31 Гурченко Ю.С.,
группа МЕН-402-д
(Чугунова Т.Н.)
Задачи турфирмы по организации пешеходного туризма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 132–134. тезисы 0,23
32 Клюкина Д.,
группа МЕН-301-д
(Чугунова Т.Н.)
Структура занятости в Евпаторийском курортно-рекреационном комплексе Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 139–140. тезисы 0,17
33 Педан E.М.,
группа МЕН-101-д
(Чугунова Т.Н.)
Становление Керчи как курорта Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 155–156. тезисы 0,12
34 Джемадинова Э.,
группа МЕН-101-д
(Ванеева И.В.)
Перспективы развития украинских Карпат Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 135–137. тезисы 0,23
35 Кухта М.,
группа МЕН-101-д
(Ванеева И.В.)
Крымский горный клуб. Вклад членов клуба в развитие туризма в Крыму Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 145–177. тезисы 0,23
36 Титянечко К.,
группа МЕН-102-д
(Ванеева И.В.)
Особенности развития международного туризма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 166–167. тезисы 0,17
37 Милюкова К.В.,
группа-МЕН-201-д
(Тихонова Н.И.)
Организация досуговой деятельности в туристских комплексах Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 152–153. тезисы 0,17
37 Педан E.М.,
группа МЕН-101-д
(Тихонова Н.И.)
Инновации в гостиничной сфере Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 154–155. тезисы 0,12
39 Кухта М.,
Педан К.,
группа МЕН-101-д
(Маврина Н.С.)
Первые конфетные фабрики Симферополя, как исторические объекты показа для производственных экскурсий Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 147–148. тезисы 0,23
40 Погодина Л.
группа МЕН-402-д
(Маврина Н.С.)
Интернет - магазин, как одна из разновидностей виртуальных предприятий, государственное регулирование и контроль Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 159–162. тезисы 0,35
41 Кузеванова А.И.,
группа МЕН-402-д
(Османова З.О.)
Роль бренда в деятельности предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 140–142. тезисы 0,17
42 Сейтмаметова Э.Э.,
группа МЕН-402-д
(Османова З.О.)
Анализ эффективности внедрения АСУ в деятельность предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 164–165. тезисы 0,23
43 Филиппова Ю.С.,
группа МЕН-303-д
(Османова З.О.)
Промышленный шпионаж и экономическая разведка как способы получения информации Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 167–169. тезисы 0,23
44 Халилова Л.А.,
группа МЕН-303-д
(Османова З.О.)
Плагиат торговых марок Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 173–175. тезисы 0,23
45 Кузеванова А.И.,
группа МОА-501-д
(Османова З.О.)
Роль качества услуг в деятельности гостиничных организаций Проблемы устойчивости функционирования субъектов рыночной экономики Украины : материалы ХV Всеукр. научн.-практ. конф., 29–30 нояб. 2013 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2013. — С. 78–80. тезисы 0,12
46 Гурченко Ю.С.,
Боярская Л.С.,
группа МЕН-402-д
(Пергат Л.И.)
Сущность ИР-ресурсов на предприятии и их управление Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 156–158. тезисы 0,29
47 Подольська С.Г.,
група МОА-531-д
(Кузьмич В.О.)
Система адміністративного менеджменту як базис управлінських інновацій в діяльності підприємства Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 142–145. тезисы 0,35
48 Хибер Ю.В.,
группа МЕН-201-д
(Землячев С.В.)
Проект караимской эколого-этнографической усадьбы Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 175–177. тезисы 0,17
48 Шкиндер М.В.,
группа МЕН-201-д
(Землячев С.В.)
Применение мирового опыта повышения качества гостиничных услуг в гостиницах АР Крым Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 7. — Симферополь : НАПКС, 2013. — С. 177–178. тезисы 0,17
           


обновлено 13.10.2015
Яндекс.Метрика