КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2012 ГОД1. Публикации сотрудников, аспирантов и соискателей


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов
1 Ячменева В.М.,
Высочина М.В.,
Фененко А.С.
Эффективность природопользования в курортном регионе и особо охраняемых природных территориях : [монография] Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — 300 с. — ISBN 978-617-648-081-5. монография 18,75
2 Ячменьова В.М.,
Федоркина М.С.
Резерви підприємства: оцінювання якості нематеріальних ресурсів : [монографія] Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2012. — 266 с. — ISBN 978-617-648-094-5. монография 16,625
3 Ячменева В.М.,
Сулыма А.И.
Самоменеджмент : [учебное пособие] Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — 573 с. — ISBN 978-617-648-083-9. учебное
пособие
35,875
4 Семенов В.Ф.,
Герасименко В.Г.,
Горбань Г.П.
Управління регіональним розвитком туризму : [навч. посіб.] Гриф МОНМС України лист № 1/11-7308 від 05.08.2011 р. — Одеса–Сімферополь : ВД "АРІАЛ", 2012. — 340 с. — ISBN 978-617-648-040-2. учебное
пособие
21,25
5 Ячменьова В.М.,
Каменських О.О.
Визначення ступеня зв’язку, узгодженості двох і більше якісних значень ознак людського капіталу Экономика и управление. — 2012. — № 2. — С. 41–48. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
6 Ячменева В.М. Критерии определения резервов конкурентоспособности Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 235. — С. 110–113. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
7 Ячменева В.М.,
Кузьмич В.А.
Сущность и роль административного менеджмента в управлении предприятием Экономика Крыма. — 2012. — № 3 (40). — С. 125–128. — ISSN 1992-7681. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
8 Ячменьова В.М.,
Вольська Г.К.
Показники інноваційності діяльності промислового підприємства Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: "Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів" : Серія "Економіка", Т. ХІІІ, Вип. 247. — Донецьк, 2012. — С. 259–268. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
9 Ячменьова В.М.,
Волобуєв І.В.
Дослідження сутності іміджу регіону Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: "Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів": Серія "Економіка", Т. ХІІІ, Вип. 247. — Донецьк, 2012. — С. 403–408. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
10 Ячменьова В.М.,
Долгова Н.С.
Інтерпретація поняття адаптивність діяльності промислового підприємства на засадах конкурентних переваг Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 240. — С. 101–104. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
11 Ячменьова В.М.,
Кузьмич В.О.,
Подольська С.Г.
Принципи формування системи контролю в адміністративному менеджменті Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 139–143. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Ячменьова В.М. Методики розробки стратегії: аналіз та переваги Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 143–148. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
13 Ячменьова В.М.,
Долгова Н.С.
Чинники, що впливають на рівень адаптивності діяльності промислового підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 148–151. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
14 Ячменьова В.М.,
Вольська Г.К.
Вибір інструментарію оцінювання інноваційності діяльності підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 202–206. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
15 Ячменьова В.М. Економічна стабільність: сутність та форми вияву Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2012. — № 24 (ІІ) / 2012. — С. 94–99. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
16 Ячменьова В.М. Особливості формування стратегії в туризмі Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 169–174. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
17 Ячменьова В.М.,
Долгова Н.С.
Інтерпретація поняття адаптивність діяльності підприємства Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 172–174. тезисы  
18 Ячменьова В.М.,
Долгова Н.С.
Застосування методу нечіткої логіки в економіці Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 76. тезисы  
19 Ячменьова В.М.,
Долгова Н.С.
Практичні рекомендації щодо оцінювання адаптивності діяльності підприємства Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 121–123. тезисы  
20 Чернецова Г.М. Методология формирования системы управления предприятия Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 131–134. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
21 Чернецова Г.М. Некоторые методологические аспекты организации управления на предприятии Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 111–113. тезисы  
22 Цветкова И.И. Основные принципы развития трудового потенциала региона Экономика и управление. — 2012. — № 3.— С. 41–46. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
23 Цветкова И.И. Мотивация персонала с повышенным рискогенным потенциалом Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 235. — С. 92–95. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
24 Цветкова И.И. Обеспечение безопасности предприятия при увольнении сотрудников Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 107–110. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
25 Цветкова І.І.,
Барабанщикова Т.І.
Удосконалення методики оцінювання кадрових ризиків промислового підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 110–114. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
26 Цветкова І.І.,
Барабанщикова Т.І.
Типологізація кадрових ризиків Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 155–160. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
27 Цветкова І.І.,
Барабанщикова Т.І.
Удосконалення методики оцінювання кадрових ризиків промислового підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 136. тезисы  
28 Цветкова И.И. Кадровые риски при увольнении сотрудников Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 103–105. тезисы  
29 Высочина М.В. Факторы принятия управленческого решения Экономика и управление. — 2012. — № 5.— С. 21–26. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
30 Высочина М.В. Анализ методических подходов к оценке эффективности информационной системы управления предприятием Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: "Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів": Серія "Економіка", Т. ХІІІ, Вип. 247. — Донецьк, 2012. — С. 238–243. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
31 Высочина М.В.,
Лялечкина Е.О.
Формирование методического подхода к оцениванию качества принятия управленческого решения Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 33–37. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
32 Высочина М.В. Анализ методов оценки эффективности информационной системы управления предприятием Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 65–68. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
33 Высочина М.В.,
Лялечкина Е.О.
Сущность понятия "качество управленческого решения" Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 104–107. тезисы  
34 Высочина М.В.,
Лялечкина Е.О.
Выбор метода оценивания качества принятия управленческого решения Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 18. тезисы  
35 Высочина М.В. Задачи прогнозирования в процессе принятия управленческого решения Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 31–33. тезисы  
36 Горбань Г.П. Маркетинговые технологии: мультиальтернативность потребностей Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 94–95. тезисы  
37 Горбань Г.П. Трансформаційні процеси у публічному секторі : зарубіжний досвід Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 37–38. тезисы  
38 Сулыма А.И. Надежность деятельности финансовой подсистемы предприятия Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 94–97. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
39 Сулыма А.И. Подходы к определению сущности надежности деятельности предприятия Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 144–148. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
40 Сулима О.Й.,
Тиха І.В.
Дослідження сутності надійності діяльності підприємства Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 159–162. тезисы  
41 Сулима О.Й.,
Кудренко А.В.
Особливості формування іміджу регіону Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 25 травня 2012 р. — Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. — С. 252–253. тезисы  
42 Сулима О.Й. Надійність діяльності промислового підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 70. тезисы  
43 Сулыма А.И.,
Василевская А.
Время как стратегический ресурс организации Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 81–83. тезисы  
44 Царенко Н.В.,
Лапшина М.П.
Інструменти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації економіки Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 102–106. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
45 Царенко Н.В.,
Лапшина М.П.
Особливості управління діяльністю підприємства в умовах глобалізації економіки Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 121. тезисы  
46 Царенко Н.В.,
Лапшина М.П.
Глобалізація економіки та інструменти стратегічного управління підприємством Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 99–101. тезисы  
47 Святохо Н.В.,
Сараєва В.В.
Екологічний менеджмент промислового підприємства: розвиток, сутність, значення Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 71–75. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
48 Святохо Н.В.,
Сараєва В.В.
Використання системного підходу в екологічному менеджменті промислового підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 64. тезисы  
49 Ваховська М.Ю.,
Абселямова Е.А.
Узагальнення підходів до класифікації інновацій Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 20–23. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
50 Ваховская М.Ю. Взаимодействие высших учебных заведений и работодателей: предпосылки, преимущества для партнеров и причины неудач Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 54–59. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
51 Ваховська М.Ю.,
Абселямова Е.А.
До питання про визначення поняття "інновація" Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 323–326. тезисы  
52 Ваховська М.Ю.,
Абселямова Е.А.
Класифікаційні ознаки методів оцінювання якості Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 7. тезисы  
53 Ваховська М.Ю.,
Абселямова Е.А.
До питання про сутність якості інновацій Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 15–17. тезисы  
54 Фокина Н.А. Прибрежная дестинация как эколого-экономическая система Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 235. — С. 89–92. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
55 Фокина Н.А. Методы получения комплексной оценки для принятия управленческих решений Экономика Крыма. — 2012. — № 3 (40). — С. 217–223. — ISSN 1992-7681. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
56 Фокина Н.А. Туристический бизнес в АРК: вклад в развитие национальной экономики Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: "Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів" : Серія "Економіка", Т. ХІІІ, Вип. 247. — Донецьк, 2012. — С. 129–137. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
57 Фокина Н.А. Методика определения согласованности показателей для формирования системы показателей оценивания эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 238. — С. 102–107. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
58 Фокіна Н.О.,
Івашков Р.О.
Вибір методу оцінювання економічної безпеки курортних територій Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 98–101. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
59 Фокина Н.А. Показатели оценивания эколого-экономической безопасности региона Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 84–87. тезисы  
60 Фокина Н.А.,
Ивашков Р.А.
Интерпретация понятия экономическая безопасность Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 72. тезисы  
61 Чугунова Т.Н. Проблемы управления в сфере деятельности курортов Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 113–115. тезисы  
62 Боровский Б.И.,
Тимченко З.В.
Оценка влияния инвестиций и фондоотдачи при стратегическом планировании на предприятии Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 10–13. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
63 Тимченко З.В. Симферопольское водохранилище как объект промышленного туризма Промисловий туризм: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів (м. Донецьк, 19–20 квітня 2012 р.). — Донецьк : Ін-т турист. бізнесу, 2012. — С. 245. тезисы  
64 Боровский Б.И.,
Тимченко З.В.
Формирование модели ожидания количества гостей в туристско-рекреационных предприятиях Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 12–14. тезисы  
65 Тихонова Н.И.,
Маврина Н.С.,
Милюкова К.В.
Проблемы качества гостиничного обслуживания Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 148–151. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
66 Тихонова Н.И. Качество гостиничных услуг как элемент сферы гостеприимства Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 89–90. тезисы  
67 Сиволап А.В. Управление обращением с ТБО в АР Крым Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 82–85. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
68 Сиволап А.В. Анализ основных содержательных моделей управления изменениями в организации Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 129–134. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
69 Сиволап А.В. Совершенствование методов сбора и утилизации ТБО на муниципальном уровне Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 76–77. тезисы  
70 Кальченко Л.А. Загальна характеристика чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ, що впливають на якість готельних послуг Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 41–44. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
71 Кальченко Л.А. Угрупування за класифікаційними ознаками чинників, що впливають на якість готельних послуг Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 33. тезисы  
72 Кальченко Л.А. Переваги та недоліки стандартизації якості готельних послуг Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 44–46. тезисы  
73 Пергат Л.І. Сутність стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 114–119. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
74 Пергат Л.І. Розробка стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 137–139. тезисы  
75 Пергат Л.І. Вплив чинників на розробку стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 52. тезисы  
76 Пергат Л.И. Особенности стратегического управления внешнеэкономической деятельностью предприятия Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 68–69. тезисы  
77 Османова З.О. Роль резервів ресурсів в забезпеченні адаптивності діяльності промислового підприємства Збірник наукових праць Донецького державного університету управління: "Економічні та екологічна механізми розвитку України та її регіонів" : Серія "Економіка", Т. ХІІІ, Вип. 247. — Донецьк, 2012. — С. 123–129. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
78 Османова З.О. Роль адаптивності діяльності промислового підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 47–50. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
79 Османова З.О. Сутність поняття "концепція" Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 50. тезисы  
80 Османова З.О. Бар'єри, що перешкоджають оцінці адаптивності діяльності підприємства Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 61—64. тезисы  
81 Черненко Н.Г. Сущность понятия управление деятельностью предприятия Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 235. — С. 95–100. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
82 Черненко Н.Г. Факторы влияющие на эффективность деятельности предприятия Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 125–129. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
83 Черненко Н.Г. Подходы к оценке эффективности управления деятельностью предприятия Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 109–111. тезисы  
84 Черногорова К.А. Анализ концептуальных подходов к определению антикризисного управления Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 235. — С. 100–104. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
85 Черногорова К.А. Проблема мультидисциплинарности в исследовании систем предупреждения кризисных явлений Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 240. — С. 95–98. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
86 Черногорова К.А. Взгляд на кризис в развитии социально-экономических систем с позиции синергетики Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 129–131. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
87 Черногорова К.А. Гносеологический подход к исследованию сущности кризисных процессов в природе и обществе Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 163–166. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
88 Маврина Н.С. Критерии выбора автоматизированных систем управления для украинских гостиниц Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 96–99. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
89 Маврина Н.С. Возможности организации промышленного туризма в Крыму Промисловий туризм: проблеми та перспективи розвитку : Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції студентів (м. Донецьк, 19–20 квітня 2012 р.). — Донецьк : Ін-т турист. бізнесу, 2012. — С. 226. тезисы  
90 Маврина Н.С. Критерии выбора автоматизированных систем управления Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 44. тезисы  
91 Маврина Н.С.,
Кудря А.
Христианские памятники Партенитской долины, как объекты религиозного и культурно- познавательного туризма Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 55–57. тезисы  
92 Кузьмич В.О.,
Подольська С.Г.
Передумови використання сітьової моделі в системі контролю діяльності підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 40. тезисы  
93 Ячменьова В.М.,
Кузьмич В.О.,
Подольська С.Г.
Види контролю в адміністративному менеджменті Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 123–126. тезисы  
           


2. Публикации студентов


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов
1 Долгова Н.С.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Інтерпретація поняття адаптивність діяльності промислового підприємства на засадах конкурентних переваг Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 240. — С. 101–104. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
2 Долгова Н.С.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Чинники, що впливають на рівень адаптивності діяльності промислового підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 148–151. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
3 Долгова Н.С.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Інтерпретація поняття адаптивність діяльності підприємства Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 172–174. тезисы  
4 Долгова Н.С.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Застосування методу нечіткої логіки в економіці Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 76. тезисы  
5 Долгова Н.С.,
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.)
Практичні рекомендації щодо оцінювання адаптивності діяльності підприємства Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 121–123. тезисы  
6 Подольська С.Г.
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.,
Кузьмич В.О.)
Принципи формування системи контролю в адміністративному менеджменті Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 139–143. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
7 Подольська С.Г.
група МОА-531-д
(Ячменьова В.М.,
Кузьмич В.О.)
Види контролю в адміністративному менеджменті Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 123–126. тезисы  
8 Ильеня Д.А.,
группа МОА-501-д
(Чернецова Г.М.)
Разработка стратегии развития предприятия на примере Алуштинского городского и рыночного торга Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 115–117. тезисы  
9 Максименко Т.,
группа МОА-501-д
(Чернецова Г.М.)
Повышение эффективности деятельности государственных санаторно-курортных учреждений Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 129–130. тезисы  
10 Поликарпов Д.,
группа МЕН-401
(Цветкова И.И.)
Проблемы адаптации персонала в организации Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 140–142. тезисы  
11 Барабанщикова Т.І.,
група МОА-531-д
(Цветкова І.І.)
Удосконалення методики оцінювання кадрових ризиків промислового підприємства Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 110–114. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Барабанщикова Т.І.,
група МОА-531-д
(Цветкова І.І.)
Удосконалення методики оцінювання кадрових ризиків промислового підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 136. тезисы  
13 Барабанщикова Т.І.,
група МОА-531-д
(Цветкова І.І.)
Типологізація кадрових ризиків Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 244. — С. 155–160. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
14 Лялечкина Е.О.,
группа МОА-531-д
(Высочина М.В.)
Формирование методического подхода к оцениванию качества принятия управленческого решения Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 33–37. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
15 Бекирова Л.А.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Самоменеджмент как фактор повышения эффективности управления организацией Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 98–99. тезисы  
16 Боярская Л.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Развитие рынка информационных технологий в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 99–101. тезисы  
17 Гурченко Ю.С.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Развитие рынка информационных технологий в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 103–104. тезисы  
18 Друнгис Ю.В.,
группа МЕН-302-д
(Высочина М.В.)
Проблема очередей на предприятиях розничной торговли Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 113–114. тезисы  
19 Лялечкина Е.О.,
группа МОА-531-д
(Высочина М.В.)
Сущность понятия "качество управленческого решения" Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 104–107. тезисы  
20 Лялечкина Е.О.,
группа МОА-531-д
(Высочина М.В.)
Выбор метода оценивания качества принятия управленческого решения Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 18. тезисы  
21 Лялечкіна О.О.,
група МОА-531-д
(Височина М.В.)
Процесний підхід до забезпечення якості прийняття управлінського рішення Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 29–31. тезисы  
22 Колесникова Е.А.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Коммуникативные тактики имиджевой политики региона Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 120–122. тезисы  
23 Кудренко А.В.,
группа МОА-531-д
(Сулима О.Й.)
SWOT – аналіз іміджу АР Крим Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 122–124. тезисы  
24 Кудренко А.В.,
группа МОА-531-д
(Сулима О.Й.)
Особливості формування іміджу регіону Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 25 травня 2012 р. — Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. — С. 252–253. тезисы  
25 Тиха І.В.,
група МОА-531-д
(Сулима О.Й.)
Дослідження сутності надійності діяльності підприємства Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 159–162. тезисы  
26 Василевская А.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Время как стратегический ресурс организации Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 81–83. тезисы  
27 Кириленко Е.Н.,
группа МЕН-401-д
(Сулыма А.И.)
Система "упорядочение" как инструмент повышения эффективности организации деятельности предприятия Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 84–87. тезисы  
28 Сейдаметов И.,
группа ЭК-201-д
(Горбань Г.П.)
Проблемы мотивации персонала в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 147–148. тезисы  
29 Лапшина М.П.,
група МОА-531-д
(Царенко Н.В.)
Інструменти стратегічного управління діяльністю промислового підприємства в умовах глобалізації економіки Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 102–106. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
30 Авдоньева Н.Е.,
группа МЕН-404-д
(Царенко Н.В.)
Внутрифирменная конкуренция: преимущества и недостатки Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 95–97. тезисы  
31 Товстоног Ю.В.,
группа МЕН-401-д
(Царенко Н.В.)
Инновации, как фактор повышения эффективности деятельности предприятий непроизводственной сферы Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 148–150. тезисы  
32 Лапшина М.П.,
група МОА-531-д
(Царенко Н.В.)
Особливості управління діяльністю підприємства в умовах глобалізації економіки Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 121. тезисы  
33 Лапшина М.П.,
група МОА-531-д
(Царенко Н.В.)
Глобалізація економіки та інструменти стратегічного управління підприємством Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 99–101. тезисы  
34 Сараєва В.В.,
група МОА-531-д
(Святохо Н.В.)
Екологічний менеджмент промислового підприємства: розвиток, сутність, значення Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 71–75. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
35 Мицюкова З.В.,
группа МЕН-403-д
(Святохо Н.В.)
Экологический менеджмент и конкурентоспособность предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 133–135. тезисы  
36 Щтоколова Д.,
группа МЕН-403-д
(Святохо Н.В.)
Сущность и значение природоохранных инноваций Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 154–156. тезисы  
37 Сараєва В.В.,
група МОА-531-д
(Святохо Н.В.)
Використання системного підходу в екологічному менеджменті промислового підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 64. тезисы  
38 Абселямова Е.А.,
група МОА-531-д
(Ваховська М.Ю.)
Узагальнення підходів до класифікації інновацій Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 20–23. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
39 Абселямова Е.А.,
група МОА-531-д
(Ваховська М.Ю.)
До питання про визначення поняття "інновація" Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 18–20 жов. 2012 р., Сімферополь – Євпаторія. — Сімферополь : ВД "АРІАЛ". — 2012. — С. 323–326. тезисы  
40 Абселямова Е.А.,
група МОА-531-д
(Ваховська М.Ю.)
Класифікаційні ознаки методів оцінювання якості Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 7. тезисы  
41 Абселямова Е.А.,
група МОА-531-д
(Ваховська М.Ю.)
До питання про сутність якості інновацій Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 15–17. тезисы  
42 Дмитриева Ю.Н.,
группа МЕН-403-д
(Голосов А.А.)
Морфологический анализ понятия "административный менеджмент" Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 110–111. тезисы  
43 Івашков Р.О.,
група МОА-531-д
(Фокіна Н.О.)
Вибір методу оцінювання економічної безпеки курортних територій Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 241. — С. 98–101. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
44 Ивашков Р.А.,
группа МОА-531-д
(Фокина Н.А.)
Интерпретация понятия экономическая безопасность Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 72. тезисы  
45 Боярская Л.,
группа МЕН-203-д
(Чугунова Т.Н.)
Изменение структуры средств размещения в курортно-рекреационном комплексе АРК Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 101–103. тезисы  
46 Гурченко Ю.С.,
группа МЕН-302-д
(Чугунова Т.Н.)
Районирование территории Крыма по возможности развития активного туризма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 104–106. тезисы  
47 Казанцева Ю.В.,
Шкиндер М.В.,
группа МЕН-101-д
(Чугунова Т.Н.)
Грязелечение на курортах Крыма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 119–120. тезисы  
48 Милюкова К.,
группа МЕН-101-д
(Чугунова Т.Н.)
Возможности развития Большой Ялты как круглогодичного курорта Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 132–133. тезисы  
49 Гурченко Ю.С.,
группа МЕН-402-д
(Чугунова Т.Н.)
Этапы проведения оценки условий и факторов развития активного туризма Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 39–41. тезисы  
50 Гусейнли Туркан,
группа МЕН-202-д
(Тимченко З.В.)
Имя разбойника Али на карте Крыма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 106–108. тезисы  
51 Дремова Т.,
группа МЕН-202-д
(Тимченко З.В.)
Бахчисарайский Кырк – Азиз как объект этнографической экскурсии Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 111–113. тезисы  
52 Луцко О.,
группа МЕН-202-д
(Тимченко З.В.)
Развитие сельского зеленого туризма в Чистенском сельском совете Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 127–129. тезисы  
53 Руденко А.,
группа МЕН-202-д
(Тимченко З.В.)
Уникальность растительного мира Крыма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 142–144. тезисы  
54 Тренёва А.Д.,
группа МЕН-101-д
(Тимченко З.В.)
Событийный туризм в г. Ялта Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 90–93. тезисы  
55 Хайнюк А.С.,
группа МЕН-201-д
(Ванеева И.В.)
Проблемы развития туристско-рекреационного региона Большой Ялты Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 150. тезисы  
56 Еременко А.,
группа МЕН-302-д
(Тихонова Н.И.)
Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-курортных учреждениях Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 114–115. тезисы  
57 Кутузова О.С.,
группа МЕН-101-д
(Тихонова Н.И.)
Проблемы и перспективы развития малых гостиниц Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 126. тезисы  
58 Милюкова К.В.,
группа МЕН-101-д
(Тихонова Н.И.)
Проблемы качества гостиничных услуг в Крыму Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 130–132. тезисы  
59 Халилова Л.А.,
группа МЕН-302-д
(Кальченко Л.А.)
Влияние этичности деловых отношений на качество услуги в гостиничном бизнесе Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 152–154. тезисы  
60 Подольская С.Г.,
Шилкова В.Н.,
группа МЕН-402-д
(Пергат Л.И.)
Влияние факторов внешней и внутренней среды на выбор стратегии предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 139–140. тезисы  
61 Сейдаметова А.А.,
группа МЕН-201-д
(Ромашин Н.В.)
Организация экологической тропы "Счастливое – Большой Каньон" Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 144–145. тезисы  
62 Алиева Л.А.,
группа МЕН-302-д
(Маврина Н.С.)
Взаимосвязь конфликтов и эффективности деятельности предприятия Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 97–98. тезисы  
63 Искандарова Л.А.,
группа МЕН-202-д
(Маврина Н.С.)
Особенности проведения экскурсий для иностранных туристов в Восточном Крыму Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 117–118. тезисы  
64 Погодина Л.,
группа МЕН-302-д
(Маврина Н.С.)
Методы маркетинговых коммуникаций, формирующие потребительскую лояльность в сфере туризма Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 136–138. тезисы  
65 Кудря А.,
группа МЕН-102-д
(Маврина Н.С.)
Христианские памятники Партенитской долины, как объекты религиозного и культурно- познавательного туризма Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины : материалы ХІV Всеукр. научн.-практ. конф., 7–8 дек. 2012 г. — Симферополь : ИТ "АРИАЛ", 2012. — С. 55–57. тезисы  
66 Деревянко М.Ю.,
группа МЕН-302-д
(Османова З.О.)
Тайный клиент: независимый контроль качества Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 108–110. тезисы  
67 Кузеванова А.,
группа МЕН-302-д
(Османова З.О.)
Мировой опыт организации и функционирования технополисов Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 124–125. тезисы  
68 Сейтмаметова Э.Э.,
группа МЕН-302-д
(Османова З.О.)
Внедрение автоматизированных систем управления в средствах размещения Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 145–147. тезисы  
69 Халилова Л.А.,
группа МЕН-302-д
(Османова З.О.)
Проблемы развития инновационной деятельности в Украине Социально-экономическое развитие АР Крым: проблемы и перспективы. Сб. науч. трудов. Вып. 6. — Симферополь : НАПКС, 2012. — С. 151–152. тезисы  
70 Подольська С.Г.,
група МОА-531-д
(Кузьмич В.О.)
Передумови використання сітьової моделі в системі контролю діяльності підприємства Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования : материалы VIII Международной научно-практической конференции (9–10 ноября 2012 г.). — Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. — С. 40. тезисы  
           


обновлено 30.09.2015
Яндекс.Метрика