КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295492, Республика Крым,
г. Симферополь,
пгт. Аграрное,
ул. Научная, 1А,
каб. 530

E-mail:
mencfu@yandex.ru


ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2006 ГОД1. Публикации сотрудников, аспирантов и соискателей


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Ячменева В.М.,
Федоркина М.С.
Факторы экономической устойчивости в конкурентной среде Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 15. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 6–11. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,41
2 Ячменьова В.М.,
Ваховська М.Ю.
До питання про еволюцію поняття "логістика" на сучасному етапі Экономика и управление. — Симферополь, 2006. — № 2–3. — С. 105–109. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,40
3 Ячменева В.М.,
Зайцев Н.В.
Механизм управления рисками экологических угроз предприятий региона Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 6–10. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,44
4 Ячменева В.М.,
Вериковская Л.И.
Особенности формирования корпоративной культуры в Украине Экономика и управление. — 2006. — № 5. — С. 49–54. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,51
5 Ячменьова В.М. Оцінка адаптивності економічної системи: переваги та недоліки Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16 (2). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 5–12. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,55
6 Ячменева В.М. Характеристика обеспечивающих факторов экономической устойчивости Экономика и управление. — 2006. — № 6. — С. 112–117. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,47
7 Ячменьова В.М.,
Остапчук Е.И.
Економічна безпека туристичного бізнесу в АРК Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 134–138. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
8 Ячменева В.М.,
Лозыченко Ю.Г.
Обоснование управленческих решений обеспечивающих экономическую устойчивость предприятий Культура народов Причерноморья. 2006. — № 88. — С. 139–143. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,50
9 Ячменьова В.М.,
Чугунова Т.М.,
Супрунова А.В.
Особливості інвестиційної стратегії підприємства Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 148–152. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
10 Ячменьова В.М.,
Черниговская Л.Л.
Особливості співвідношення заробітної плати з професійною майстерністю менеджера Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 153–156. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
11 Ячменева В.М.,
Зайцев Н.В.
Группировка событий, условий и факторов, определяющих экологические угрозы Материалы итоговой науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов и студентов по итогам деятельности ВУЗа в 2005–2006 уч. году, 25–27 апр. 2006 г., г. Симферополь. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 194–197. тезисы  
12 Ячменьова В.М. Стійкість та рівновага функціонування підприємств у конкурентному середовищі Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали III Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 45 річниці Полтавського університету споживчої кооперації України, 10–12 трав. 2006 р., м. Полтава. — Полтава : ПУСКУ, 2006. — С. 113. тезисы  
13 Ячменьова В.М. Резерви та резервування як фактори економічної стійкості організації Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2006 р., м. Ялта. — Київ : КНТЕУ, 2006. — С. 342–345. тезисы  
14 Ячменева В.М. Совокупность факторов внешней среды и сила их воздействия на деятельность предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 133–134. тезисы  
15 Чернецова Г.М. Мотивация в системе формирования кадрового потенциала предприятия Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 212. Т. 2. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. — С. 522–529. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
16 Цветкова И.И. Повышение конкурентоспособности персонала предприятия на основе использования программно-целевого подхода Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 15. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 53–58. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
17 Цветкова І.І. Експрес-оцінка конкурентоспроможності персоналу підприємства Економіка розвитку. — 2006. — № 4 (40). — С. 93–96. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
18 Цветкова І.І. Персонал як джерело конкурентоспроможності підприємства Экономика и управление. — 2006. — № 5. — С. 75–81. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
19 Цветкова І.І. Фактори конкурентоспроможності персоналу підприємства Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля. — 2006. — С. 88–99. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
20 Цветкова І.І. Конкурентоспроможність персоналу: сутність та місце у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 119–125. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
21 Цветкова І.І. Конкурентоспроможність персоналу як джерело конкурентоспроможності підприємства Методологія та практика менеджменту на порозі ХХI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Полтава : ПУСКУ, 2006. — С. 115. тезисы  
22 Цветкова І.І. Інструментарій оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 39. тезисы  
23 Высочина М.В. Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 27–30. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
24 Высочина М.В. Организационная культура как фактор повышения качества функционирования предприятия Материалы науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов и студентов по итогам деятельности ВУЗа в 2005–2006 уч. году. — Симферополь: НАПКС, 2006. — С. 95–97. тезисы  
25 Височина М.В. Механізми розробки, прийняття і реалізації управлінського рішення Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45 річниці Полтавського університету споживної кооперації України. — Полтава : ПУСКУ, 2006. — С. 25–26. тезисы  
26 Высочина М.В. Экспертные оценки в процессе принятия управленческих решений Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 37–38. тезисы  
27 Федоркина М.С. Сущность резервов как фактора экономической устойчивости предприятия Экономика и управление. — 2006. — № 6. — С. 108–112. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
28 Федоркина М.С. Визначення поняття "нематеріальні ресурси" підприємства Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16 (II). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 162–169. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
29 Федоркина М.С. Особенности формирования системы резервов в Украине Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 82–85. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
30 Федоркина М.С.,
Рапопорт В.М.
Методи виявлення резервів, які забезпечують економічну стійкість підприємства Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 112–116. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
31 Федоркина М.С. Формирование системы резервов на предприятии Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса: материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф. 1–2 дек 2006 г. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 86–89. тезисы  
32 Сулыма А.И. Процесс анализа угроз, влияющих на экономическую устойчивость предприятия Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 72–77. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,49
33 Сулыма А.И. Особенности формирования системы индикаторов идентифицирующих угрозы экономической устойчивости предприятия Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 107–111. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,67
34 Сулыма А.И. Функционирование предприятий в условиях неопределенности Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 115, Т. 2. — С. 117–120. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,37
35 Сулыма А.И. Идентификация угроз экономической устойчивости предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 101–103. тезисы 0,17
36 Фененко А.С. Особенности природопользования в курортном регионе Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 2. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2006. — С. 6–11. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
37 Фененко А.С. Проблемы финансирования природоохранной деятельности в курортном регионе Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 112–114. тезисы  
38 Царенко Н.В.,
Дьяков И.М.
Проблемы обеспечения рекреационной емкости курортной территории Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 39–42. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,25
39 Царенко Н.В.,
Дьяков И.М.
Оценка уровня рекреационной емкости территории Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 116–119. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,50
40 Царенко Н.В.,
Дьяков И.М.
К вопросу об обеспечении рекреационной емкости территории Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 123–124. тезисы 0,16
41 Святохо Н.В. Макропоследствия отмывания денег Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 64–67. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
42 Святохо Н.В. Сущность и компоненты туристского потенциала территории Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 95–98. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
43 Святохо Н.В. Туристский потенциал и туристская привлекательность территории: сущность и взаимосвязь Управління розвитком соціально економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : материалы Седьмой Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых, Ч. 4. — Донецк : ДонНУ, 2006. — С. 321–324. тезисы  
44 Ваховская М.Ю. К вопросу об оценке целесообразности создания логистического центра в Крыму Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 41–44. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
45 Ваховская М.Ю. К вопросу об особенностях и области применения АВС-анализа Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 лист. 2006, м. Львів. — Львів : В-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — С. 36–38. тезисы  
46 Ваховская М.Ю. Логистический центр: аспекты оценки целесообразности создания в Крыму Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 22–23. тезисы  
47 Ванеева И.В. Особенности проектирования в сфере обслуживания Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 25–27. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
48 Ванеева И.В. Перспективы развития сервисного менеджмента Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 39–41. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
49 Тихонова Н.И. Методические основы оценки качества обслуживания в туристическом бизнесе Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 73–79. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
50 Тихонова Н.И. Проблемы формирования системы подготовки кадров для сферы туризма Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 110. тезисы  
51 Сиволап А.В. Использование современных методов утилизации ТБО, как фактор повышения привлекательности региона Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74 — С. 67–70. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
52 Сиволап А.В. Управление потоком ТБО Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88 — С. 98–101. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
53 Сиволап А.В. К вопросу о классификации отходов Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. ???. тезисы  
54 Кальченко Л.А.,
Дударева Н.В.
Обоснование структуры системы качества и процесса ее реализации Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 57–59. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
55 Кальченко Л.А. Подходы к управлению качеством услуг Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 51–53. тезисы  
56 Тимченко З.В. Туристско-экскурсионный потенциал крымской реки Зуя Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 74. — С. 125–128. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
57 Тимченко З.В.,
Пастухова А.В.
Особливості муніципального менеджменту в Криму Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 22–26. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
58 Вериковская Л.И.,
Ксенз К.В.
Корпоративный подарок как элемент мотивации в корпоративной культуре Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 45–48. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
           


2. Публикации студентов


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Остапчук Е.И.
(Ячменьова В.М.)
Економічна безпека туристичного бізнесу в АРК Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 134–138. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
2 Лозыченко Ю.Г.
(Ячменева В.М.)
Обоснование управленческих решений обеспечивающих экономическую устойчивость предприятий Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 139–143. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,50
3 Супрунова А.В.
(Ячменьова В.М.,
Чугунова Т.Н.)
Особливості інвестиційної стратегії підприємства Культура народов Причерноморья. — 2006. — №88. — С. 148–152. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
4 Черниговская Л.Л.
(Ячменьова В.М.)
Особливості співвідношення заробітної плати з професійною майстерністю менеджера Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 153–156. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
5 Антонов А. В.
(Ячменева В.М.)
Разработка системы исполнения и контроля принятия и реализации управленческих решений Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 4–7. тезисы 0,16
6 Лозыченко Ю.Г.
(Ячменева В.М.)
Выявление инструментария по обеспечению экономической устойчивости предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь: НАПКС, 2006. — С. 55–60. тезисы 0,16
7 Черниговская Л.Л.
(Ячменьова В.М.)
Посада та мотивація: зв'язок та протиріччя Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 125–127. тезисы 0,15
8 Пастухова А.В.
(Тимченко З.В.)
Особливості муніципального менеджменту в Криму Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 22–26. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
9 Пастухова А.В.
(Тимченко З.В.)
Роль міської символіки в підвищенні конкурентоспроможності підприємств товарів і послуг на прикладі м. Євпаторія Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 74–75. тезисы  
10 Османова З.О.
(Тимченко З.В.)
Роль ознакомительной практики в учебном процессе Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 70–71. тезисы  
11 Рапопорт В.М.
(Федоркина М.С.)
Методи виявлення резервів, які забезпечують економічну стійкість підприємства Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 112–116. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Рапопорт В.М.
(Федоркина М.С.)
Формирование системы резервов на предприятии Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 86–89. тезисы  
13 Соловьева С.А.
(Чугунова Т.Н.)
Организация внешнеэкономической деятельности в туризме Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2006. — С. 98–100. тезисы  
14 Дударева Н.В.
(Кальченко Л.А.)
Обоснование структуры системы качества и процесса ее реализации Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 57–59. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
15 Ксенз К.В.
(Вериковская Л.И.)
Корпоративный подарок как элемент мотивации в корпоративной культуре Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 88. — С. 45–48. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
           


обновлено 30.09.2015
Яндекс.Метрика