КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2014 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Цвігун
Тетяна
Володимирівна
Механізм управління ризиками на промислових підприємствах к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 25.02.2014
Цветкова И.И.,
к.э.н., доцент
2 Лакомова
Олена
Йосипівна
Соціально-географічні процеси в старопромисловому Криворізькому регіоні к.геогр.н. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія К 52.051.03
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, 23.04.2014
Чугунова Т.Н.,
к.геогр.н., доцент
3 Калюжна
Наталія
Геннадіївна
Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 07.07.2014.
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Бровко
Ольга
Іванівна
Механізм управління кризовими ситуаціями машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 05.03.2014
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Михайліченко
Ганна
Іванівна
Управління інноваційним розвитком туристичних підприємств д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 26.055.01
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 23.04.2014
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Новодон
Оксана
Юріївна
Управління інноваційним розвитком регіону на засадах економіки знань к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 52.051.06
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь, 25.04.2014
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
4 Жовтяк
Ганна
Анатолыъвна
Транспортна інфраструктура в забезпеченні інтеграційних зв'язків соціально-економічного розвитку регіону к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 64.089.01
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, 03.07.2014
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Кусик Н.Л.,
Ковалевська А.В.
Корпоративна соціальна відповідальність : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей Одеса – Харків : Вид-во "Оффсетік", 2014. — 444 с. учебное
пособие
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
           


обновлено 04.10.2015Яндекс.Метрика