КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2012 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Власова
Ольга
Михайлівна
Формування системи управління економічною адаптивністю коксохимічного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.251.01
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, 09.03.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Чорна
Анжела
Михайлівна
Оцінювання загроз ресурсного забезпечення в системі економічної безпеки підприємства к.е.н. 21.04.01 – Економічна безпека суб`єктів господарської діяльності К 29.051.12
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 31.05.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Кашубіна
Юлія
Богданівна
Економічна оцінка та управління ритмічністю діяльності гірничорудних підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 09.052.01
ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг, 01.06.2012
Высочина М.В.,
к.э.н., доцент
4 Кретова
Анастасія
Юріївна
Оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 29.11.2012
Высочина М.В.,
к.э.н., доцент
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Бондарева
Ольга
Геннадіївна
Регулювання управлінської діяльності на вугледобувних підприємствах регіону: проблеми та шляхи вирішення к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 26.01.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Недобєга
Олена
Олександрівна
Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі підприємств машинобудування) к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 11.02.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Авдющенко
Анна
Сергіївна
Моделювання процесу підтримки прийняття управлінських рішень за оцінкою результативності функціонування гірничорудних підприємств к.е.н. 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці К 26.171.02
Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України, м. Київ, 23.02.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
4 Рябоконь
Михайло
Васильович
Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 17.03.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Полусмяк
Юлія
Ігорівна
Організаційно-мотиваційні механізми інноваційного регіонального розвитку к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 11.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
6 Фальченко
Олена
Олександрівна
Шляхи удосконалення державної соціальної політики в контексті цілей розвитку тисячоліття к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 11.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
7 Шильниківа
Зоя
Миколаївна
Вплив соціально-демографічних, економічних і глобалізаційно-інформаційних процесів на функціонування ринку праці к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 11.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
8 Синкова
Кристина
Валеріївна
Розвиток організаційно-економічного механізму регуляторної політики к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 18.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
9 Коваленко
Олена
Валеріївна
Формування механізму попередження загрози банкрутства на підприємствах металургії д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 11.151.01
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 24.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
10 Прищенко
Олексій
Миколайович
Система управління інтелектуальним потенціалом страхової компанії к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами Д 11.051.01
Донецького національного університету, м. Донецьк, 24.04.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
11 Морозов
Володимир
Іванович
Економічне обґрунтування системи кормозбиральних машин для сільськогосподарських підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) Д 29.841.02
Луганського національного аграрного університету, м. Луганськ, 15.05.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
12 Апатова
Наталія
Володимирівна
Національна стратегія інноваційного розвитку в умовах формування інформаційної економіки д.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.052.07
ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Донецьк, 17.05.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
13 Баєвська
Руслана
Олександрівна
Оптимізація соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 25.05.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
14 Верба
Вероніка
Анатоліївна
Управлінське консультування розвитку підприємств д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 26.006.03
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 06.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
15 Пономарьова
Ірина
Василівна
Формування стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої системи показників к.е.н 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 12.052.02
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, 09.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
16 Ланда
Ольга
Олександрівна
Управління якістю туристичного продукту к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.840.01
Львівської комерційної академії, м. Львів, 19.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
17 Дем'яненко Олена Сергіївна Формування системи матеріального стимулювання трудової діяльності на підприємствах к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 20.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
18 Вербицький
Віталій
Володимирович
Теоретико-методичні засади реформування системи теплопостачання як складової частини інфраструктури регіону к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 21.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
19 Кіпа
Марина
Олександрівна
Організаційно-методичне забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 26.06.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
20 Захарчин
Роман
Миронович
Професійно-освітня діяльність вищого навчального закладу на інноваційній основі к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика К 35.140.01
Приватного вищого навчального закладу "Львівський університет бізнесу та права", 24.09.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
21 Макаренко
Марина
Василівна
Управління формуванням конкурентних переваг як основної умови регіонального розвитку д.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 09.11.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
22 Ніколаєнко
Дмитро
Володимирович
Моделювання інформаційно-аналітичного комплексу управління конкурсними закупівлями к.е.н. 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Д 11.051.01
Донецького національного університету, м. Донецьк, 25.12.2012
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Отенко І.П.,
Іващенко Г.А.,
Воронков Д.К.
Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. — 252 с. — ISBN 978-966-676-544-7. (??? у.д.а.) учебное
пособие
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Николенко И.В.,
Оборский Г.А.,
Федоркин С.И.,
Сукач М.К.,
Любомирский М.В.,
Швагирев П.А.
Маркетинг технических инноваций : монография О. : Наука и техника, 2012. — 468 с.  — ISBN 978-766-1552-37-0. (27,51 у.п.л.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
           


обновлено 08.09.2015Яндекс.Метрика