КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2010 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Лугова
Вікторія
Миколаївна
Формування механізму мотивації управлінського персоналу підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 25.02.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
2 Шатунова
Тетяна
Олександрівна
Діагностика економічної стійкості машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 25.03.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
3 Лихолобов
Едуард
Анатолійович
Використання технологій управління персоналом у формуванні організаційної поведінки на промисловому підприємстві к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 29.04.2010
Цветкова И.И.,
к.э.н., доцент
4 Фединець
Наталія
Іванівна
Програмоване ситуаційне управління торговельними підприємствами к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 359.840.01
Львівської комерційної академії, м. Львів, 12.05.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
5 Федорова
Олена
Вікторівна
Формування системи соціального менеджменту промислового підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 03.06.2010
Цветкова И.И.,
к.э.н., доцент
6 Прохорова
Марія
Сергіївна
Методичні проблеми функіонування рекреаційного комплексу регіону к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету, м. Донецьк, 10.12.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
7 Іванов
Василь
Леонідович
Управління економічною стійкостю промислових підприємств д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 27.12.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Волкова
Оксана
Дмитрівна
Діагностика стану та використання фінансового потенціалу підприємства (на прикладі підприємств хлібопекарської промисловості) к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 41.177.01
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень, м. Одеса, 28.01.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
2 Лисенко
Людмила
Анатоліївна
Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 28.01.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
3 Логачова
Світлана
Станіславівна
Організаційна спроможність некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності малих підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 25.02.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
4 Аронова
Вікторія
Віталіївна
Адміністрування змін в маркетинговій діяльності підприємств м'ясопереробної галузі к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) Д 29.841.02
Луганського національного аграрного університету, м. Луганськ, 12.03.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
5 Галушко
Валерій
Борисович
Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства (за матеріалами підприємств транспортного машинобудування) к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 26.006.03
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ, 18.03.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
6 Вергал
Ксенія
Юріївна
Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 44.877.01
Полтавського університету споживчої кооперації України, м. Полтава, 14.04.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
7 Булович
Тетяна
Василівна
Управління санаційною спроможністю підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 27.04.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
8 Леонт'єва
Юлія
Юріївна
Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 64.089.01
Харківської національної академії міського господарства, м. Харків, 20.05.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
9 Назарова
Олександра
Юріївна
Організація регулювання інноваційного розвитку національного господарства к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 64.051.05
Харківського національного економічного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 21.05.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
10 Сафонова
Віра
Іванівна
Організаційно-економічні основи розвитку земельних відносин в аграрному природокористуванні д.е.н. 08.00.06 – Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Д 41.117.01
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса, 24.06.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
11 Тяжкороб
Ірина
Володимирівна
Організаційне забезпечення змін в хімічному комплексі регіону к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.170.01
Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, 23.09.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
12 Склярук
Тетяна
Василівна
Оцінювання та планування трансакційних витрат машинобудівних підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.052.03
Національного університету "Львівська політехніка", 08.10.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
13 Дубров
Артем
Миколайович
Механізм реалізації банками інноваційно-інвестиційної політики держави к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.128.01
Донецького державного університету м. Донецьк, 15.12.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
14 Ращупкіна
Валентина
Микитівна
Розвиток методології управління процесами реорганізації промислових підприємств д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 11.151.01
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 23.12.2010
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Маркіна І.А.,
Черниш І.В.
Управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області : монографія Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. — 178 с. — ISBN 978-966-189-061-8. (??? у.п.л.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Дороніна М.С.,
Сасіна Л.О.,
Лугова В.М.,
Надьон Г.О.
Механізм мотивації управлінського персоналу : монографія Харків, 2010. — 240 с. — ISBN 978-966-2221-16-9. (??? у.п.л.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
           


обновлено 09.08.2015Яндекс.Метрика