КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2009 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Шаповалова
Світлана
Михайлівна
Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 26.03.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
2 Бєлов
Олександр
Віталійович
Формування і оцінка науково-технічного потенціалу зовнішнього середовища підприємства на ринку послуг к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 44.877.01
Полтавського університету споживчої кооперації України, м. Полтава, 12.11.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Шеремета
Оксана
Вікторівна
Механізм бюджетування витрат операційної діяльності к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування) К 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 29.04.2009
Ячменева В.М.,
к.э.н., доцент
2 Босовська
Мирослава
Веліксіївна
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 26.055.01
Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, 14.05.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
3 Корецька-Гармаш
Вікторія
Олександрівна
Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 20.05.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
4 Кузьменко
Олена
Михайлівна
Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 19.06.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
5 Бєлякова
Оксана
Володимирівна
Формування та розвиток ринку екологічно чистих товарів к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.055.01
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, 13.10.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
6 Телюков
Анатолій
Федорович
Удосконалення механізмів державного регулювання інституційних змін у вугільній промисловості к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством К 11.128.01
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 16.10.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
7 Семененко
Інна
Максимівна
Вплив результатів інноваційної діяльності на економічну стійкість підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 28.10.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
8 Мягкий
Віктор
Олександрович
Механізм моніторингу реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 27.855.01
Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 17.12.2009
Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Терещенко Н.В. Ринок мас-медійних послуг: поняття сутність, стратегія, тактика : монографія Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. — 328 с. — ISBN 978-966-590-785-5 (19,1 у.д.а.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
2 Воронков Д.К.,
Погорелов Ю.С.
Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : монографія Харків : АдвАтм, 2009. — 436 с. — ISBN 978-966-2221-10-7. (27,5 у.д.а) монография Ячменева В.М.,
д.э.н., доцент
           


обновлено 08.09.2015Яндекс.Метрика