КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2006 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Каджаметова
Таміла
Наріманівна
Формування та використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Криму к.е.н. 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 41.055.02
Одеського державного економічного університету, м. Одеса, 03.02.2006
Ячменева В.М.,
к.э.н., доцент
2 Погрєлов
Юрій
Сергійович
Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства к.е.н. 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Д 11.151.01
Інститута економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 26.03.2006
Ячменева В.М.,
к.э.н., доцент
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Романовська
Юлія
Анатоліївна
Формування організаційно-економічного механізму створення стратегічного потенціалу підприємств легкої промисловості к.е.н. 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 01.06.2006
Ячменева В.М.,
к.э.н., доцент
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
           


обновлено 08.09.2015Яндекс.Метрика